Poslovna politika
Vi ste ovde: Naslovna >> O nama >> Poslovna politika

Poslovna poitika

VIZIJA

Geoing Group je vodeća kompanija u Srbiji za projektovanje i primenjena istraživanja u oblasti geologije, geofizike, geotehnike i hidrogeologije.

MISIJA

Mi postižemo ono što drugi ne mogu.

Svoju misiju, Geoing Group će realizovati kroz stalni rast svojih poslovnih mogućnosti.
Naš profesionalan i efikasan rad i najviši kvalitet usluge garantuju našim partnerima, bez dileme, potpuno zadovoljstvo.

U cilju realizacije misije Geoing Group-a, Direktor donosi sledeću:

POLITIKU KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI I
ZDRAVLJA NA RADU

  • Održavanje najvišeg stepena integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu u svakom poslu je prvi poslovni cilj Geoing Group-a.
  • Geoing Group je svestan svoje društvene odgovornosti, poštuje zakonsku regulativu i dobru poslovnu praksu i to isto očekuje i traži od svojih poslovnih partnera.
  • Geoing Group izgrađuje pouzdane partnerske odnose.
  • Najbolji i najstručniji kadrovi, uz stalno edukovanje i stručno usavršavanje, kako u oblasti geološke, geofizičke, geotehničke i hidrogeološke struke tako i u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, su garancija rasta poslovnih mogućnosti Geoing Group-a.
  • Geoing Group identifikuje i procenjuje potencijalne opasnosti vezane za zdravlje i bezbednost zaposlenih kako bi propisao odogovarajuće mere da smanji rizik od povreda.
  • Geoing Group identifikuje aspekte životne sredine kako bi štetne uticaje na životnu sredinu sveo na najmanju moguću meru.
  • Geoing Group u svom radu koristi tehnologije i materijale sa minimalnim štetnim uticajem na životnu sredinu i zdravlje i bezbednost zaposlenih.
  • Geoing Group je opredeljen za stalnu brigu o zdravlju i bezbednosti svojih zaposlenih i ostalih građana i očuvanju njihove imovine pri obavljanju poslovne delatnosti.
  • Geoing Group podstiče inventivnost zaposlenih i timski duh u radu jer je svestan da je to jedna od ključnih prednosti preduzeća na tržištu.
  • Integrisanim sistemom kvaliteta, zaštite životne sredinie i bezbednosti i zdravlja na radu Geoing Group stvara društveno odgovorno preduzeće, kako prema zaposlenima tako i prema široj društvenoj zajednici i to je naše trajno opredeljenje.


Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se ceni i koristi znanje, iskustvo i veština svakog zaposlenog, su garancija da će se održavati i stalno poboljšavati kvalitet procesa, proizvoda, usluga i zašita životne (radne) sredine.

Ova politika je dostupna javnosti. Obaveza rukovodstva je da sa njom upozna svakog zaposlenog, kao i zaposlene drugih poslodavaca s kojima GEOING GROUP d.o.o. posluje. Preispituje se najmanje jednom godišnje kako bi se utvrdila efektivnost ciljeva politike kvaliteta IMS-a.

Za sprovođenje ove Politike odgovorni su rukovodstvo i zaposleni u delokrugu svoje odgovornosti.

Geotehnika
Geotehnika ima široku primenu u rešavanju problema: građenja najrazličitijih vrsta objekata, ekploataciji mineralnih sirovina, prostornom planiranju, zaštiti i očuvanju...
DETALJNIJE
Geofizika
Odeljenje za geofizička istraživanja predstavlja važan segment u postupku projektovanja istražnih radova, njihovog terenskog izvođenja i izrade izveštaja, elaborata ...
DETALJNIJE
Istražno bušenje
Istražno bušenje je danas sasvim sigurno najzastupljeniji oblik istraživanja i najbrži i najsigurniji nacin pribavljanja relevantnih informacija o geološkoj građi...
DETALJNIJE
Hidrogeologija
Odeljenje za hidrogeološka istraživanja je opremljeno i osposobljeno za izvođenje svih radova iz ove oblasti geologije.
Mogu se razvrstati u...
DETALJNIJE