Specijalni radovi
Vi ste ovde: Naslovna >> Delatnosti >> Specijalni radovi

Specijalni radovi

U okviru Specijalnih radova izvodimo:

  • Merenje devijacija bušotina aparaturom EZ-Single Shot
  • Geodetska merenja terena i umeravanje koordinata bušotina i objekata. U radu koristimo Baznu stanicu i rovere marke LEICA, dok obradu podataka vršimo u pratećim licenciranim programima.
  • Bušenje bušotina za ugradnju geotermalnih sondi, i njihovu ugradnju u saradnji sa proizvođačem i predstavnikom REHAU u Srbiji. http://www.rehau.com/RS_sr/

Galerija

Geotehnika
Geotehnika ima široku primenu u rešavanju problema: građenja najrazličitijih vrsta objekata, ekploataciji mineralnih sirovina, prostornom planiranju, zaštiti i očuvanju...
DETALJNIJE
Geofizika
Odeljenje za geofizička istraživanja predstavlja važan segment u postupku projektovanja istražnih radova, njihovog terenskog izvođenja i izrade izveštaja, elaborata ...
DETALJNIJE
Istražno bušenje
Istražno bušenje je danas sasvim sigurno najzastupljeniji oblik istraživanja i najbrži i najsigurniji nacin pribavljanja relevantnih informacija o geološkoj građi...
DETALJNIJE
Hidrogeologija
Odeljenje za hidrogeološka istraživanja je opremljeno i osposobljeno za izvođenje svih radova iz ove oblasti geologije.
Mogu se razvrstati u...
DETALJNIJE