Rad na platformama
Vi ste ovde: Naslovna >> Delatnosti >> Rad na platformama

Rad na platformama

Geolozi za kontrolu bušenja

GEOING GROUP d.o.o. je jedna od najbrže rastućih mud-logging kompanija u Srbiji.

Mi smo osposobljeni da obezbedimo punu geološku kontrolu bušenja. Naša glavna pitanja na koje smo fokusirani su: prikupljanje tehničkih podataka, analiza formacije i smanjenje troškova bušenja. Prikupljanje tehničkih podataka, uključuje pravovremeno prikupljanje podataka po dubini i vremenu sa naše opreme koja se nalazi na tornju, njihovu prezentaciju kroz logove , kao i njihovu interpretaciju, prikupljanje uzoraka, opis, pakovanje i transport do baze. Preuzimanje glavne uloge tokom operacije jezgrovanja određivanje vrste stene, opisivanje, procena poroziteta, pojave nafte i gasa. Svi prikupljeni podaci biće prezentovani kroz logove po dubini i vremenu i korišćeni od strane stručnih lica na terenu za donošenje ključnih odluka za dalje operacije.

Naš tim je sastavljen od iskusnih i visoko obrazovanih geologa, sa visokim stepenom entuzijazma. Mi nudimo vrlo iskusan tim "wellsite" geologa sa ogromnim znanjem, koji može da radi za vas u bilo koje vreme i u bilo kojoj fazi bušenja bušotine.

Naš tim "wellsite"geologa čini grupa veoma sposobnih geologa sa više od 25 godina iskustva koje su stekli kroz rad na terenu, na različitim bušotinama, lociranim na kopnu ili na moru širom sveta. Njihovo znanje je stečeno radeći na dubokim bušotinama, sa HPHT, bušeći kroz so, anhidrit, krečnjake i/ili otrovne gasove (H2S).

Pored toga na vaš zahtev mi možemo da uradimo mnoge druge analize, kao što je interpretacija gasnog karotaža, pornih pritisaka, monitoring koso-usmerenih bušotina, monitoring dirigovanih bušotina, i još mnogo toga.

Galerija

Geotehnika
Geotehnika ima široku primenu u rešavanju problema: građenja najrazličitijih vrsta objekata, ekploataciji mineralnih sirovina, prostornom planiranju, zaštiti i očuvanju...
DETALJNIJE
Geofizika
Odeljenje za geofizička istraživanja predstavlja važan segment u postupku projektovanja istražnih radova, njihovog terenskog izvođenja i izrade izveštaja, elaborata ...
DETALJNIJE
Istražno bušenje
Istražno bušenje je danas sasvim sigurno najzastupljeniji oblik istraživanja i najbrži i najsigurniji nacin pribavljanja relevantnih informacija o geološkoj građi...
DETALJNIJE
Hidrogeologija
Odeljenje za hidrogeološka istraživanja je opremljeno i osposobljeno za izvođenje svih radova iz ove oblasti geologije.
Mogu se razvrstati u...
DETALJNIJE