Geofizika
Vi ste ovde: Naslovna >> Delatnosti >> Geofizika

Geofizika

Odeljenje za geofizička istraživanja predstavlja važan segment u postupku projektovanja istražnih radova, njihovog terenskog izvođenja i izrade izveštaja, elaborata i studija, u okviru delatnosti preduzeća GEOING GROUP D.O.O.
Na osnovu dugogodišnjeg iskustva stečenog u procesu geoloških istraživanja, kao i posedovanja savremene opreme i specijalizovanih programskih paketa, uspešno sprovodimo proces akvizicije podataka na terenu, njihovu obradu, analizu i interpretaciju.

Preduzeće GEOING GROUP D.O.O. poseduje:

  • karotažnu opremu australijskog proizvođača AUSLOG sa mogućnošću akvizicije podataka do dubine od 600 m, primenom metoda električne otpornosti, sopstvenog potencijala, tačkastog otpora, merenja intenziteta prirodne radioaktivnosti, temperature i prečnika bušotine kao i lociranje spojeva na konstrukcijama bunara. Obrada podataka se izvodi softverskim paketom WellVison.
  • geoelektričnu opremu domaće proizvodnje - analogna aparatura model IC-1B, za izvođenje istraživanja sa modifikacijama elektrodnih rasporeda, primenom metoda SEO, SP i "mise a la masse", kao i softverske pakete za obradu i interpretaciju podataka istraživanja

Galerija

Geotehnika
Geotehnika ima široku primenu u rešavanju problema: građenja najrazličitijih vrsta objekata, ekploataciji mineralnih sirovina, prostornom planiranju, zaštiti i očuvanju...
DETALJNIJE
Geofizika
Odeljenje za geofizička istraživanja predstavlja važan segment u postupku projektovanja istražnih radova, njihovog terenskog izvođenja i izrade izveštaja, elaborata ...
DETALJNIJE
Istražno bušenje
Istražno bušenje je danas sasvim sigurno najzastupljeniji oblik istraživanja i najbrži i najsigurniji nacin pribavljanja relevantnih informacija o geološkoj građi...
DETALJNIJE
Hidrogeologija
Odeljenje za hidrogeološka istraživanja je opremljeno i osposobljeno za izvođenje svih radova iz ove oblasti geologije.
Mogu se razvrstati u...
DETALJNIJE